به پرتال کنشگران توسعه پارس خوش آمديد امروز : سه شنبه ، 16 آذر 1400

نام سایت شما

خریداری دستگاه کپی توشیبا مدل 2507

توسط : pda
تاریخ : 8-04-1395, 21:07
بازدیدها : 1336
موسسه کنشگران توسعه ی پارس در نظر دارد یک دستگاه کپی را از طریق مناقصه عمومی تهیه نماید، لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط تقاضا می شود پیشنهاد قیمت خود را تا تاریخ 13/04/1395 به آدرس ذیل ارسال نمایند.
1-    شرايط مناقصه
موضوع : خریداری دستگاه کپی توشیبا مدل 2507 به همراه ای دی اف و دوبلکس و برد پیرینت اسکن و کاست اضافه و میز فابریک
  شرايط تفصيلي
شرکت مجوز فروش کالا راازمراکز ذیربط باید داشته باشد .
ارائه پشتیبانی24ساعته در هفت روز هفته الزامیست
2-  مدت و محل توزيع مدارك و اسناد مناقصه: از تاریخ انتشار آگهی اینترنتی لغایت13/04/1395 موسسه کنشگران توسعه پارس واقع در خ کارگرشمالی – خ شکراله – میدان فرشته – خ دوم غربی – پلاک 45 واحد4
3-  مدت و محل قبول و تسليم پيشنهاداتآخرین مهلت  13/04/1395 موسسه کنشگران توسعه پارس واقع در خ کارگرشمالی – خ شکراله – میدان فرشته – خ دوم غربی – پلاک 45 واحد4 میباشد
زمان بازگشایی پاکت های پیشنهاد قیمت راس ساعت 30/10صبح روز چهارشنبه مورخ 14/04/1395می باشد .
4- مكان تشكيل كميسيون : موسسه کنشگران توسعه پارس واقع در خ کارگرشمالی – خ شکراله – میدان فرشته – خ دوم غربی – پلاک 45 واحد4 میباشد
5-  موسسه در قبول پیشنهادها و انعقاد قراردادو یا رد آنها دارای اختیارات تام می باشد .
7- شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تکالیف دستگاه مناقصه گزار و آئین نامه معاملات موسسه خواهد بود .
 8- به پیشنهاد های فاقد مدارک درخواستی ،مهر و امضاء مجاز ،مخدوش،  مبهم و مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد .
9- بهای پیشنهادی باید به مبلغ مشخص تعیین و در پاکت لاک و مهر شده به تسلیم موسسه شود .
10- هزینه درج آگهی اینترنتی و هزینه های اولیه انعقاد قرارداد طبق اعلام موسسه بر عهده برنده است .
11- مهلت انعقاد قرارداداز تاريخ اعلام برنده : یک هفته
12- در صورتی که نفر اول از انعقاد قرارداد خودداری نماید و اختلاف نرخ بین نفر اول و دوم بیش از 5% نباشد قرارداد با نفر دوم منعقد خواهد شد و اگر نفردوم نیز از انعقاد قرارداد خودداری نماید اتخاذ تصمیم نهایی با کمیسیون معاملات خواهد بود .
13- تمام اسناد و مدارک مناقصه باید به مهر و امضاء مجاز تعهدآور پیشنهاد دهنده برسد و همراه با پیشنهاد قیمت تسلیم شود .
14- محل و نحوه تحویل : موسسه کنشگران توسعه پارس واقع در خ کارگرشمالی – خ شکراله – میدان فرشته – خ دوم غربی – پلاک 45 واحد4 میباشد
15- نحوه پرداخت وجه : طبق قرارداد و با گزارش و تایید موسسه کنگشران توسعه پارس میباشد .

موضوع : اطلاعیه ها

با ارسال نظرات ارزشمند خود ما را همراهی کنید
جستجو در سایت
payam93 leader president
نظرسنجی
چشم انداز موسسه

تبدیل شدن به یک سازمان نمونه در زمینه ی پیشگیری ، آموزش ، آگاه سازی ،توانمند سازی زنان و کودکان آسیب دیده ، ارتقا کیفیت زندگی ، بهداشت جسمانی و روانی و سودآموزی کودکان کار و خیابان میباشد ، همچنین این موسسه در نظر دارد در سال های آتی به یکی از ده موسسه ی برتر خیریه در سطح ملی و بین المللی تبدیل گردد تا بتواند به شکل گیری سازمان های مشابه در زمینه ی زنان و کودکان کمک کند.